در حال بارگذاری
  • پیش بینی مسابقات

    کاربران می توانند در استادیوم شانس به پیش بینی مسابقات لیگ و حذفی و همچنین تورنمنتهای معتبر اقدام نمایند و از جوایز آن بهر مند گردند . دو نوع مسابقه پیش بینی در استادیوم شانس برگزار میشود . مسابقه اول ،پیش بینی با ضرایب که کاربران پیش از شروع مسابقات تمامی بازیها را تا انتهای آن مسابقات پیش بینی می نمایند و هر چقدر مسابقه به لحاظ زمانی دورتر از حال باشد ضریب بالاتری خواهد داشت . مسابقه دوم ، پیش بینی بدون ضریب میباشد که کاربران پیش از شروع هر مسابقه میتوانند آن بازی را پیش بینی نمایند و ضریبی در کار نخواهد بود.

  • پیش بینی مسابقات قبل بازی

    کاربران میتوانند در استادیوم شانس اتفاقات بازیهایی را که پخش زنده ی تلویزیونی دارد را پیش از شروع مسابقه پیش بینی نمایند . در این نوع از مسابقات پیش از شروع هر مسابقه از کاربران تعداد مشخصی سوال در خصوص اتفاقات ( تعداد گلها ، زمان گلها ، اخطار ، اخراج و ... ) بازی پرسیده میشود . پس از شروع مسابقه ادمین سایت بر اساس اتفاقات رخداد شده در بازی پاسخها را ثبت می نماید و بر آن اساس به کاربران امتیاز داده میشود و با هر پاسخ رتبه کاربران تغییر مینماید . هر بازی به برندگان آن مسابقه جوایزی اعطا میگردد .کاربران میتوانند پاسخها و ده نفر برتر و رتبه خود را در وب سایت و کانال تلگرام استادیوم شانس مشاهده بفرمایند.

  • پیش بینی حین مسابقات

    کاربران میتوانند در استادیوم شانس اتفاقات بازیهایی را که پخش زنده ی تلویزیونی دارد را در حین برگزاری مسابقه پیش بینی نمایند . در این نوع از مسابقات با شروع هر مسابقه از کاربران تعداد مشخصی سوال در خصوص اتفاقات ( گل بعدی ، کرنر بعدی ، برنده بازی ، اخطار بعدی و ... ) بازی پرسیده میشود . در حین بازی پس از وقوع آن اتفاق ادمین سایت بر آن اساس پاسخها را ثبت می نماید و بر آن اساس به کاربران امتیاز داده میشود و با هر پاسخ رتبه کاربران تغییر مینماید . هر بازی به برندگان آن مسابقه جوایزی اعطا میگردد .کاربران میتوانند پاسخها و ده نفر برتر و رتبه خود را در وب سایت و کانال تلگرام استادیوم شانس مشاهده بفرمایند.