• پیش بینی مسابقات

    کاربران می توانند در استادیوم شانس به پیش بینی مسابقات لیگ و حذفی و همچنین تورنمنتهای معتبر اقدام نمایند و از جوایز آن بهر مند گردند . دو نوع مسابقه پیش بینی در استادیوم شانس برگزار میشود . مسابقه اول ،پیش بینی با ضرایب که کاربران پیش از شروع مسابقات تمامی بازیها را تا انتهای آن مسابقات پیش بینی می نمایند و هر چقدر مسابقه به لحاظ زمانی دورتر از حال باشد ضریب بالاتری خواهد داشت . مسابقه دوم ، پیش بینی بدون ضریب میباشد که کاربران پیش از شروع هر مسابقه میتوانند آن بازی را پیش بینی نمایند و ضریبی در کار نخواهد بود.

  • پیش بینی مسابقات قبل بازی

    کاربران میتوانند در استادیوم شانس اتفاقات بازیهایی را که پخش زنده ی تلویزیونی دارد را پیش از شروع مسابقه پیش بینی نمایند . در این نوع از مسابقات پیش از شروع هر مسابقه از کاربران تعداد مشخصی سوال در خصوص اتفاقات ( تعداد گلها ، زمان گلها ، اخطار ، اخراج و ... ) بازی پرسیده میشود . پس از شروع مسابقه ادمین سایت بر اساس اتفاقات رخداد شده در بازی پاسخها را ثبت می نماید و بر آن اساس به کاربران امتیاز داده میشود و با هر پاسخ رتبه کاربران تغییر مینماید . هر بازی به برندگان آن مسابقه جوایزی اعطا میگردد .کاربران میتوانند پاسخها و ده نفر برتر و رتبه خود را در وب سایت و کانال تلگرام استادیوم شانس مشاهده بفرمایند.

  • پیش بینی حین مسابقات

    کاربران میتوانند در استادیوم شانس اتفاقات بازیهایی را که پخش زنده ی تلویزیونی دارد را در حین برگزاری مسابقه پیش بینی نمایند . در این نوع از مسابقات با شروع هر مسابقه از کاربران تعداد مشخصی سوال در خصوص اتفاقات ( گل بعدی ، کرنر بعدی ، برنده بازی ، اخطار بعدی و ... ) بازی پرسیده میشود . در حین بازی پس از وقوع آن اتفاق ادمین سایت بر آن اساس پاسخها را ثبت می نماید و بر آن اساس به کاربران امتیاز داده میشود و با هر پاسخ رتبه کاربران تغییر مینماید . هر بازی به برندگان آن مسابقه جوایزی اعطا میگردد .کاربران میتوانند پاسخها و ده نفر برتر و رتبه خود را در وب سایت و کانال تلگرام استادیوم شانس مشاهده بفرمایند.

جوایز ویژه

10,000,000 ریال جایزه نفر اول کل مسابقات
5,000,000 ریال جایزه نفر اول مجموع لیگها (با ضریب)
5,000,000 ریال جایزه نفر اول مجموع لیگها (بدون ضریب)
10,000,000 ریال جایزه نفر اول مجموع قبل مسابقات
10,000,000 ریال جایزه نفر اول مجموع حین مسابقات

جوایز هفتگی

500,000 ریال نفر اول حین مسابقه هر بازی مهم پخش زنده
500,000 ریال نفر اول قبل مسابقه هر بازی مهم پخش زنده
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ ایران (با ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ ایران (بدون ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ اسپانیا (با ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ اسپانیا (بدون ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ ایتالیا (با ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ ایتالیا (بدون ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ انگلیس (با ضریب)
500,000 ریال نفر اول بالاترین امتیاز هر هفته لیگ انگلیس (بدون ضریب)